Algemeen

De Schaapskooi van Bed and Breakfast ‘t Hartelaer op het landgoed Hartelaer is in bezit van en wordt beheerd door uw gastvrouw Patricia van Embden, te noemen ‘beheerder’. De beheerder kan zich in voorkomende gevallen laten vervangen door een andere gastheer/vrouw of vertegenwoordiger.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van accommodatie de Schaapskooi, Hartelaer 13 te Twello/Teuge.

Met het bevestigen van de reservering worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos digitaal verstrekt aan de gebruikers.

De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.

Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in De Schaapskooi zijn voor rekening van de gebruikers.

Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de beheerder dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de beheerder.

Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.

De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot De Schaapskooi ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van de verblijfskosten.

De administratie van beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.

Gasten van De Schaapskooi dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement

Reservering en bevestiging

De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.

Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed and Breakfast De Hartelaer een bevestiging per e-mail.

Na akkoordbevinding en retourzending hiervan is de reservering definitief.

Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

 

Betaling

De verblijfskosten in De Schaapskooi dienen vooraf te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL95 ABNA 0100235352 t.n.v. P.C.A.M. van Embden Bed and Breakfast te Twello o.v.v. naam en reserveringsdatum.

De beheerder kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarde afwijken.

De tarieven vindt u terug onder ‘Reserveren’.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Aankomst en vertrek

Op de dag van aankomst kunt u vanaf 13.00 uur in De Schaapskoooi terecht. Op de dag van vertrek dient De Schaapskooi om 11.00 uur vrij te zijn.

Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

 

Tijdens het verblijf

Gebruikers dienen geluidsoverlast in en voor De Schaapskooi te voorkomen. Gebruik door derden van de bed & breakfast is niet toegestaan.

Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de accommodatie.

De Schaapskooi dient netjes te worden gehouden.

Een brandblusapparaat is in het appartement aanwezig. In geval van brand direct de beheerder waarschuwen en 112 bellen.

De E.H.B.O. doos bevindt zich in de witte kast links bij het raam aan de voorzijde. Huisdieren zijn niet toegestaan.

Het branden van kaarsen in het appartement is niet toegestaan. Roken in het appartement is niet toegestaan.

Wij wensen u een aangenaam verblijf in onze Bed & Breakfast De Schaapskooi.

 

Patricia van Embden